Gdynia, 22.11.2022 r.

 

Szanowni Emeryci,

proszę o dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni do dnia 30 listopada 2022 r. wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Zegarlicka

 


 

Gdynia, 18.01.2022 r.

Szanowni Emeryci,

proszę o dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni do dnia 9 lutego 2022 r.:

  • decyzji emerytury za rok 2021 
  • oświadczenia o średnim dochodzie

Dokumenty te są niezbędne do zaplanowania preliminarza na rok 2022.

 

Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Zegarlicka

 

 


Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym od marca 2021 r.

 

REGULAMIN ZFŚS(TUTAJ)

KLAUZULA RODO – (TUTAJ)

Oświadczenie o średnim dochodzie (TUTAJ)

 

Oświadczenie dochód powyżej 150 % (TUTAJ)

WNIOSKI

o przyznanie dofinansowania wypoczynku (TUTAJ)

 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży (TUTAJ)

o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci (TUTAJ)

o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (TUTAJ)

o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (święta) TUTAJ

o przyznanie zapomogi losowej (TUTAJ)

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  (TUTAJ)