Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym od marca 2021 r.

 

REGULAMIN ZFŚS(TUTAJ)

KLAUZULA RODO – (TUTAJ)

Oświadczenie o średnim dochodzie (TUTAJ)

 

Oświadczenie dochód powyżej 150 % (TUTAJ)

WNIOSKI

o przyznanie dofinansowania wypoczynku (TUTAJ)

 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży (TUTAJ)

o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci (TUTAJ)

o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (TUTAJ)

o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych TUTAJ

o przyznanie zapomogi losowej (TUTAJ)

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  (TUTAJ)