W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu  

„Małe skrzydła, wysokie loty-program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” i

Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”,

nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe

dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in.

wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy, sprzęt specjalistyczny.

Projekt  był realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.10.2019 r.