1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Dz. U. z 2017 r. poz.60.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2107 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (dalej)

Wniosek o udzielenie pomocy psych.-ped.

2. Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii.

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

3. Monitoring.

regulamin monitoringu wizyjnego