WKRÓTCE OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH „SZKOŁY OTWARTEJ”

ORGANIZOWANYCH W NASZEJ SZKOLE.

Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Miasta Gdyni