Konkurs Gdynia Malowana Kwiatami🌺🌻🌼

Wszystkich chętnych, kreatywnych młodych projektantów i artystów zapraszamy do udziału w konkursie. Wi~ ej informacji udzieli p. S. TYLAWSKA

Zasady dla klas IV-VIII:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. W ramach pracy
konkursowej należy wykonać dwie prace: widok z góry oraz widok z pozycji pieszego.
Do wykonania pomysłu na kompozycje roślin, można posłużyć się gatunkami roślin w Załączniku nr
1, w którym znajdują się przydatne informacje odnośnie ich wysokości i koloru wraz ze zdjęciami

Temat pracy: Gdynia malowana kwiatami. Na podstawie wyłonionej pracy konkursowej Wydział
Ogrodnika Miasta opracuje projekt wykonawczy nasadzeń II zmiany (przybliżony termin realizacji –
czerwiec – lipiec) na wybranej rabacie, a następnie zleci jego realizację specjalistycznej firmie;
2. Widok z góry należy wykonać na papierze w formacie A4, przy czym rysunek powinien mieć
rozmiary 21×21 cm, pozostałe miejsce należy przeznaczyć na legendę. Prace przekazane na
konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie opublikowanymi;
Istotnym aspektem jest czytelność projektu oraz możliwość jego wykonania w terenie;
3. Widok z pozycji pieszego można wykonać w dowolnej technice, na papierze w formacie A4.
Wykonanie tego rysunku jest ważne, ze względu na zróżnicowanie wysokości poszczególnych
roślin, a tym samym możliwe do uzyskania różnorodne kompozycje;
4. Prace mogą być wykonywane indywidualnie i grupowo;
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi:
imię i nazwisko ucznia / klasa / nazwa szkoły;
6. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 5 (Zasady dla klas IV-VIII), podp. 5.
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest wymogiem uczestnictwa w konkursie
‘Gdynia malowana kwiatami 2023’;

REGULAMIN i Załącznik z roślinami do wglądu u p. S. Tylawskiej

Podziel się tym artykułem: