Egzamin na kartę rowerową🚲

Już niebawem egzamin na kartę rowerową. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami przystąpienia oraz terminami egzaminów.  Wszystkich niezbędnych informacji udziela Pani Sabina Tylawska. KARTA ROWEROWA

Warunki uzyskania oraz termin egzaminu

I. Warunki uzyskania karty rowerowej:
1. Ukończone 10 lat.

2. Zgoda rodziców (opiekunów) i wychowawcy klasy na udział w egzaminie – do pobrania u p. S. TYLAWSKIEJ

3. Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi z części teoretycznej.

5. Uczniowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

a) dostarczenie arkusza egzaminacyjnego zawierającego zgodę rodziców (opiekunów) na udział w egzaminie oraz zgodę wychowawcy klasy do dnia 6 maja 2022 r. do Pani Sabiny Tylawskiej (osoby, które nie dostarczą arkusza, nie zostaną dopuszczone do egzaminu!)
b) dostarczenie zdjęcia do 6.05.2022 r.

II. Terminy:
1. Egzamin teoretyczny dla chętnych uczniów 9 – 13.05 na lekcji plastyki lub techniki
egzamin poprawkowy – w razie potrzeby termin zostanie ustalony

2. Egzamin praktyczny:
16-20.05 – 2 konkretne terminy podane zostaną 10. 05. 2022

III. Zakres egzaminu teoretycznego:
– zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
– znaki i sygnały drogowe,
– manewry na drodze,
– typowe sytuacje drogowe,
– pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych, – budowa roweru.

IV. Zakres egzaminu praktycznego:

– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, – jazda do przodu po prostej i łukach, – jazda po łukach w kształcie cyfry 8, – hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, – właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
– prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

Egzamin nie jest obowiązkowy, szkoła nie pobiera żadnych opłat za jego przeprowadzenie.
Szczegółowych informacji udziela nauczyciel techniki Pani Sabina Tylawska

Podziel się tym artykułem: