W październiku 2018 r. w naszej szkole przeprowadzono badania ankietowe w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.
W badaniach uczestniczyły wszystkie grupy należące do społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Celem badań było wyłonienie i sformułowanie problemu priorytetowego, który będzie punktem wyjścia dla podjęcia działań  w ramach SzPZ w bieżącym roku szkolnym. A oto najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy:

  1. Wielu uczniów, rodziców i pracowników szkoły uważa, że zdrowie i dobre samopoczucie są  sprawą ważną.
  2. Nie wszyscy zostali wystarczająco zapoznani z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.
  3. Wielu uczniów podkreśla, że nauczyciele ustalają z nimi zasady pracy na lekcjach oraz że są akceptowani przez innych uczniów. Czynnikiem, który wpływa na ich dobre samopoczucie w szkole  są dla nich przyjaciele, nauczyciele, atmosfera oraz jedzenie w sklepiku i w stołówce. Z kolei zauważają też, że uczniowie z klasy często sobie dokuczają i nie dbają o to, aby nikt nie został pozostawiony na uboczu. Na samopoczucie ich negatywnie wpływają  też hałas i stres związany ze sprawdzianami.
  4. Wielu rodziców podkreśla, że dyrekcja i nauczyciele są życzliwi dla nich i dla ich dziecka oraz ceni atmosferę panującą w szkole. Stwierdzają jednak też, że nauczyciele nie zawsze dostrzegają to, w czym ich dziecko jest dobre.
  5. Uczniowie chcieliby, aby na różnych przedmiotach częściej omawiano tematy związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, natomiast rodzice dostrzegają, że ich dzieci uczą się o tym, jak dbać o zdrowie.
  6. Uczniowie cenią możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu oraz jedzenia obiadów w stołówce bez pośpiechu, rodzice zaś uważają, że w szkole jest czysto. Natomiast uczniowie zauważają, że nie zawsze dbają o porządek w salach i na korytarzach oraz że nie zawsze jest czysto w toaletach i często brak w nich papieru toaletowego. Rodzice chcieliby częściej omawiać na zebraniach sprawy związane z aktywnością fizyczną ich dzieci oraz zjadania posiłków w domu i w szkole.
  7. Ponad połowa uczniów czuje się w szkole dobrze i bezpiecznie, jednocześnie mniej niż połowa lubi być w szkole. Mniej niż połowa ogranicza czas spędzony przy komputerze, telefonie, tablecie. Nauczyciele i pracownicy w znakomitej większości lubią pracować w szkole, zwykle dobrze się w niej czują i poleciliby ją innym jako przyjazne miejsce pracy. Bardzo wielu rodziców również dobrze się tutaj czuje, lubi przychodzić do szkoły i poleciliby ją innym.

Po przeanalizowaniu wyników badań zespół nauczycieli Szkoły Promującej Zdrowie sformułował  następujący problem priorytetowy z zakresu standardu II (dotyczącego relacji i samopoczucia uczniów) :

„Uczniowie nie zawsze są wobec siebie życzliwi ”.

 Powyższy problem priorytetowy jest punktem wyjścia do opracowania planu działań mających na celu wzrost poziomu życzliwości wśród uczniów naszej szkoły.