Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca Angelika Pawlik

Wiceprzewodniczący – Joanna Chrapiewicz- Zienkiewicz

SkarbnikMarta Wojtkowska

SekretarzDominika Manturewicz-Firley

Komisja Rewizyjna:
Olga Zacheja
Andżelika Osińska
Agnieszka Młodzianowska-Foryś

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

uchwała nr 1- skład prezydium

chwała nr 2 – program profilaktyczno-wychowawczy

 uchwała nr 3 – wysokość składki

sprawozdanie finansowe 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Drodzy Rodzice oraz Przyjaciele SP 8 w Gdyni,1%

Podobnie jak w ubiegłych latach, Rada Rodziców naszej Szkoły podpisała porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” w sprawie przekazywania za jej pośrednictwem 1% podatku na działalność statutową szkoły.

Celem przekazania swojego 1% każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2019 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50):

nr KRS: 0000268115, z dopiskiem: „RR SP nr 8 w GDYNI”

 

Dzięki Wam z ubiegłorocznych rozliczeń udało się pozyskać niebanalną kwotę 9.618,20 zł! Wierzymy, że i w tym roku nie zawiedziecie.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcanie rodziny oraz znajomych do tej formy wsparcia naszych dzieci.

Rada Rodziców SP nr 8 w Gdyni

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

Niezmiernie miło mi jest poinformować Państwa, że  ukończyliśmy remont sali A10, która decyzją Dyrekcji została w tym roku szkolnym przekazana na potrzeby Świetlicy i jako sala dydaktyczna dla Naszych Najmłodszych do nauki  języka  angielskiego.
Przedsięwzięcie to było głównym  celem  Preliminarza Rady Rodziców przewidzianym na ten rok szkolny. Całkowity koszt remontu  i wyposażenia to : 5.076,08 zł.

Składam gorące podziękowania Wszystkim Państwu, ponieważ to z Waszych pieniędzy udało Nam się sfinalizować ten cel 🙂

Chciałabym podziękować kilku osobom , które w sposób szczególny przyczyniły się temu fajnemu przedsięwzięciu:
Pani Dyrektor  Marzenie Adamskiej  – za pozytywne zaopiniowanie pomysłu i wsparcie koordynacyjne w przygotowaniu remontu ;
Pani Dagmarze  Jackowicz-Korczyńskiej –  za projekt sali;
Pani Marlenie Duralewskiej  – za montaż mebli;
Panu Dariuszowi Orłowskiemu   – za montaż mebli;
Panu  Grzegorzowi Gajdulewiczowi  – Pracownikowi Szkoły – za wymalowanie sali i montaż mebli;
Panu Wojciechowi Pawlik  – za transport mebli;
Pani Katarzynie Bach i Pracownikom Świetlicy – za wsparcie i okazaną pomoc 🙂

Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia sali w „nowej odsłonie” .

Pozdrawiam serdecznie

Angelika Pawlik RR

 

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca Angelika Pawlik

Wiceprzewodniczący – Dariusz Orłowski

SkarbnikMonika Tokarska

SekretarzDorota Chowaniec

Komisja Rewizyjna:
Dominika Nawrocka
Andżelika Osińska
Agnieszka Hrynkiewicz

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

uchwała nr 1- skład prezydium

chwała nr 2 – program profilaktyczno-wychowawczy

uchwała nr 3 – wysokość składki

sprawozdanie  finansowe rok 2018/19

 


 

DOBROWOLNA ROCZNA SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
80 zł za ucznia

wpłaty dokonuje się :

  • do skarbnika klasowego,
  • do skarbnika Rady Rodziców
  • na poniższy rachunek:

Bank PEKAO S.A. V Oddział Gdańsk, Rachunek 48 1240 2920 1111 0000 4500 2720

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Fundusze Rady Rodziców zostaną spożytkowane na cele zawarte w preliminarzu, który zostanie przedstawiony w październiku 208 r.

Fundusz ksero

Wpłat na fundusz ksero należy dokonywać do skarbników klasowych w wysokości 24 zł/rocznie/12 zł semestr.

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców