Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
na rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca Małgorzata Dorsz

WiceprzewodniczącaMagdalena Szydłowska

SkarbnikMonika Tokarska

SekretarzOlga Nieć

Członkowie:
Monika Dobrowolska
Magdalena Pieniążek
Sylwia Malec
Angelika Pawlik
Agnieszka Sulikowska
Marta Wojtkowska
Joanna Zienkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Alicja Bielińska
Marta Dąbrowska
Katarzyna Loś

mail do Prezydium Rady Rodziców:
rrorlowska@gmail.com

 

 

DOBROWOLNA ROCZNA SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
80 zł za ucznia

wpłaty dokonuje się :

  • do skarbnika klasowego,
  • do skarbnika Rady Rodziców
  • na poniższy rachunek:

Bank PEKAO S.A. V Oddział Gdańsk, Rachunek 48 1240 2920 1111 0000 4500 2720

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Fundusze Rady Rodziców zostaną spożytkowane na cele zawarte w preliminarzu, który zostanie przedstawiony w październiku 208 r.

Fundusz ksero

Wpłat na fundusz ksero należy dokonywać do skarbników klasowych w wysokości 24 zł/rocznie/12 zł semestr.

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018

 preliminarz

 (preliminarz )

Uchwały

Uchwały:
a) program profilaktyczno-wychowawczy
b) ksero)
c) powołanie prezydium RR
d) dobrowolna wpłata na RR
e) uchwała nr 5 – przyjęcie preliminarza
f) uchwała nr 6 – przeznaczenie 1%

 

 

Serdecznie dziękuję
Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Dorsz