Gdynia, 28.12.2020 r.

Nabór na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni.

  1. Określenie stanowiska pracownika:

1 etat ( 40 godzin tygodniowo) Kucharz w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, umowa o pracę od dnia 01.03.2021 rok na okres próbny  z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  1. Wymagania niezbędne:

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

– pełna świadomość do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze gastronomiczne i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,

– minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza.

  1. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy,

– mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

  1. Ogólny zarys zadań wykonywanych na stanowisku:

– koordynowanie pracy pracowników kuchni przy przygotowywaniu obiadu,

– przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami

technologii,

– odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

– dbanie o racjonalne zużycie produktów,

– uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych

– branie udziału w układaniu jadłospisów

– utrzymanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń,

Urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

– wykonywanie poleceń przez dyrektora i przełożonych.

  1. Wymagane dokumenty:

-CV

– list motywacyjny

– kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje                         i    uprawnienia zawodowe,

– kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,

– oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły w Gdyni przy ul. Orłowskiej 27/33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub wysłać emailem na adres:

sekretaria@sp8.edu.gdynia.pl , termin składania ofert upłynie dnia 12 lutego 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 6248462 wew. 14


Gdynia, 12.08.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni od 1 września 2020 roku

administratora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.

Wymagane wykształcenie w kierunku systemów i sieci komputerowych, obywatelstwo polskie oraz zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.

Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

Tel: 58 6248462 lub emailem: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

(14 sierpnia szkoła będzie zamknięta w związku z dniem wolnym za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę).


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko – sprzątaczka

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczka od 01.02.2020r. – pełen etat

Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 24.01.2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, lub przesłać drogą mailową .
Godziny składania dokumentów codziennie oprócz sobót i niedziel    8.00-15.00

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 624-84-62.


Nabór na stanowisko dozorcy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni dozorcę na 0,5 etatu od dnia 01.05.2019 roku. Praca na stałe. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły lub do administracji w godzinach od 8:30 do 15:00.


 

Nabór na stanowisko kucharki

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni na ulicy Orłowskiej 27/33 zatrudni kucharkę na cały etat od 01.04.2019r. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza/kucharki. Wymagane wykształcenie gastronomiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl.

Nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni ul. Orło0wska 27/33 zatrudni nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin od zaraz. Wymagane wykształcenie pedagogiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekreataria@sp8.edu.gdynia.pl

 


Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu, od zaraz, zgłoszenia i informacje w dziale kadr szkoły od godz. 8:00 do 15:30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.