Karta rowerowa🚴🚴‍♂️🚴‍♀️

Już niebawem egzamin na kartę rowerową!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami przystąpienia oraz terminami egzaminów. Wszystkich niezbędnych informacji udziela Pani Sabina Tylawska.
KARTA ROWEROWA
Warunki uzyskania oraz termin egzaminu
I. Warunki uzyskania karty rowerowej:
1. Ukończone 10 lat.
2. Zgoda rodziców (opiekunów) i wychowawcy klasy na udział w
egzaminie – do pobrania u p. S. TYLAWSKIEJ
3. Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest
uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi z części teoretycznej.
5. Uczniowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje prawo do zdawania
jednego egzaminu poprawkowego.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
a) dostarczenie arkusza egzaminacyjnego zawierającego zgodę
rodziców (opiekunów) na udział w egzaminie oraz zgodę
wychowawcy klasy do dnia 27 kwietnia 2023 r. do Pani Sabiny
Tylawskiej (osoby, które nie dostarczą arkusza, nie zostaną
dopuszczone do egzaminu!)
b) dostarczenie zdjęcia do 27.04.2023 r.

II. Terminy:
1. Egzamin teoretyczny dla chętnych uczniów 8,9,10. 05 na lekcji
plastyki lub techniki
egzamin poprawkowy – w razie potrzeby termin zostanie ustalony
2. Egzamin praktyczny:
15-19.05 – 2 konkretne terminy podane zostaną 12. 05. 2022
III. Zakres egzaminu teoretycznego:
– zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
– znaki i sygnały drogowe,
– manewry na drodze,
– typowe sytuacje drogowe,
– pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych, budowa roweru.

IV. Zakres egzaminu praktycznego:
– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, –
jazda do przodu po prostej i łukach, – jazda po łukach w kształcie
cyfry 8, – hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych
miejscach, – właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
– prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w
prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.
Egzamin nie jest obowiązkowy, szkoła nie pobiera żadnych opłat
za jego przeprowadzenie.
Szczegółowych informacji udziela nauczyciel techniki
Pani Sabina Tylawska

Podziel się tym artykułem: