W zakładkach przedstawiony jest czas trwania lekcji i przerw w trybie normalnej pracy szkoły ( Plan A) oraz w dniach, gdy z przyczyn organizacyjnych lekcje zostały skrócone (Plan B).

Rozkład dzwonków Plan A

Rozkład dzwonków Plan B

 

Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2018 do 01.01.2019

Ferie zimowe:
od 11.02.2019 do 24.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna:
od 18.04.2019 do 23.04.2019

Zakończenie roku szkolnego:
21.06.2019

 

Egzamin ósmoklasisty:
język polski: 15.04.2019 r.
matematyka: 16.04.2019 r.
język obcy nowożytny: 17.04.2019 r.

 

Egzamin gimnazjalny klas III:
c
zęść humanistyczna − 10.04.2019 r.
część matematyczno-przyrodnicza − 11.04.2019 r.
język obcy nowożytny − 12.04.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych niebędących świętami i czasem ustawowo wolnym.
W wymienione dni w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

 • 02.11.2018 r. (piątek)
 • 02.05.2019 r. (czwartek)
 • 20.06.2019 r. (czwartek)

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli z rodzicami:

 • 19.09.2018 r.
 • 14.11.2018 r.
 • 16.01.2019 r.
 • 15.05.2019 r.

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami:

 • 18. 10. 2018 r., godz. 17.00-19.00
 • 13. 12. 2018 r., godz. 17.00-19.00
 • 21. 03. 2019 r., godz. 17.00-19.00
 • 06. 06. 2019 r., godz. 17.00-19.00

Opłaty
Opłata za ubezpieczenie: opcja wybrana przez rodzica z oferty
Rada Rodziców uchwaliła dobrowolną roczną składkę w wysokości 80 zł za ucznia.
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019  (tutaj)

 

Pedagog szkolny − Marzena Witczak Psycholog szkolny − Marzena Lebowska
Poniedziałek 11.00 -15.30 Poniedziałek 08.00 – 13.00
Wtorek 08.00 – 12.30 Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 11.00 – 15.30 Środa 08.00 – 13.00
Czwartek 08.00 – 12.30 Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 10.30 – 14.30 Piątek 8.00 – 12.00
Logopeda − Karina Jagodziewska
Poniedziałek 09.50-15.05
Wtorek 08.50-14.00
Środa 08.50-14.30
Czwartek
konsultacje
08.50-11.50
11.55-12.20
Piątek 08.50-12.50