W zakładkach przedstawiony jest czas trwania lekcji i przerw w trybie normalnej pracy szkoły ( Plan A) oraz w dniach, gdy z przyczyn organizacyjnych lekcje zostały skrócone (Plan B).

Rozkład dzwonków Plan A

Rozkład dzwonków Plan B

 

Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2019 do 01.01.2020

Ferie zimowe:
od 13.01.2020 do 23.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna:
od 9.04.2020 do 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty:
język polski: 21.04.2020 r.
matematyka: 22.04.2020 r.
język obcy nowożytny: 23.04.2020 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych niebędących świętami i czasem ustawowo wolnym.
 

 • 20.12.2019 r.  – Szkolna Wigilia
 • 02 – 03.01.2020 r.  – zajęcia opiekuńcze
 • 21 – 23.04.2020 r. – egzaminy ósmoklasistów
 • 12.06.2020 r. – zajęcia opiekuńcze
 • 25.06.2020 r. – dzień z wychowawcą

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli klas IV – VIII z rodzicami. Wszystkie zebrania odbywają się w godz. 16.00 – 17.00. Od godz. 15.00 do 16.00 wszyscy nauczyciele są na terenie szkoły do dyspozycji rodziców.

 • 18.09.2019 r.
 • 4.12.2019 r.
 • 8.01.2020 r.
 • 25.03.2020 r.
 • 27.05.2020 r.

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV – VIII. Konsultacje odbywają się w godz. 15.00 – 17.00.

 • 24. 10. 2019 r.
 • 27. 02. 2019 r.

 

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli klas 0 – III z rodzicami. Wszystkie zebrania odbywają się w godz. 16.00 – 17.00. Od godz. 15.00 do 16.00 wszyscy nauczyciele są na terenie szkoły do dyspozycji rodziców.

 • 19.09.2019 r.
 • 5.12.2019 r.
 • 9.01.2020 r.
 • 26.03.2020 r.
 • 3 – 7.06.2020 r. – konsultacje indywidualne
Pedagog szkolny − Marzena Witczak Psycholog szkolny − Marzena Lebowska
Poniedziałek 11.00 -15.30 Poniedziałek 08.00 – 13.00
Wtorek 08.00 – 12.30 Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 11.00 – 15.30 Środa 08.00 – 13.00
Czwartek 08.00 – 12.30 Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 10.30 – 14.30 Piątek 8.00 – 12.00
Logopeda − Karina Jagodziewska
Poniedziałek 09.50-15.05
Wtorek 08.50-14.00
Środa 08.50-14.30
Czwartek
konsultacje
08.50-11.50
11.55-12.20
Piątek 08.50-12.50