W zakładkach przedstawiony jest czas trwania lekcji i przerw w trybie normalnej pracy szkoły ( Plan A) oraz w dniach, gdy z przyczyn organizacyjnych lekcje zostały skrócone (Plan B).

Rozkład dzwonków Plan A

Rozkład dzwonków Plan B

 

Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2020 do 01.01.2021

Ferie zimowe:
od 01.02.2021 do 14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna :
od 01.04.2021 do 06.04.2021

 

 

Egzamin ósmoklasisty:


język polski: 25.05.2021 r.

matematyka: 26.05.2021 r.

język obcy nowożytny: 27.05.2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych niebędących świętami i czasem ustawowo wolnym.
 

 • 02.11.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.12.2020 r.  – Szkolna Wigilia
 • 25 – 27.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasistów
 • 04.06.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 24.06.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień z wychowawcą

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli klas z rodzicami. Wszystkie zebrania odbywają się online na platformie TEAMS.

 • 28.09 – 02.10.2020 r.
 • 16 – 20.11.2020 r.
 • 14 – 18.12.2020 r.
 • 25 – 29.01.2021r.
 • 15 – 19.03.2021 r.
 • 19 – 23.04.2021 r.
 • 17 – 21.05.2021 r.
 • od 8 do 11 czerwca – spotkania on-line rodziców uczniów kl. 0-III z wychowawcami.

Terminy konsultacji online  nauczycieli z rodzicami uczniów.

 

Pedagog szkolny − Agnieszka Zegarlicka Psycholog szkolny − Marzena Lebowska
Poniedziałek 11.30 -16.30 Poniedziałek 08.00 – 12.30
Wtorek 11.30 – 15.30 Wtorek 08.00 – 12.00
Środa 08.00 – 12.30 Środa 12.00 – 16.30
Czwartek 08.00 – 12.30 Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 10.30 – 14.30 Piątek 8.00 – 12.00
Logopeda − Karina Jagodziewska
Poniedziałek 09.50-15.05
Wtorek 08.50-14.00
Środa 08.50-14.30
Czwartek
konsultacje
08.50-11.50
11.55-12.20
Piątek 08.50-12.50