#6

Na „Warsztatach Środowiskowych” w Gdyńskim Akwarium

Bałtyckie zatoki to środowiska cechujące się dużą bioróżnorodnością. Z tym bogatym podwodnym światem 16 czerwca spotkali uczniowie z klasy 4b  na zajęciach prowadzonych przez panią Małgorzatę Żywicką. Zgodnie z tytułem naszego szkolnego projektu „Poznaj, doceń i chroń różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego” dzieci w sali laboratoryjnej  oceanarium zapoznały się z fauną bałtyckich zatok, do której zalicza się liczne małże, ślimaki, skorupiaki i ryby. Następnie zajęcia przeniosły się do basenu jachtowego, gdzie uczniowie  (z wielkim entuzjazmem i nie zważając na niebezpieczeństwa!) odławiali poznane wcześniej organizmy. Rezultat połowów to: ciernik, cierniczek, liczne krewetki bałtyckie i kiełże, które następnie zostały wpuszczone do „nowego mieszkania” w akwarium w sali Zoostera.  Nazwa sali pochodzi od łacińskiej nazwy trawy morskiej – Zoostera Marina. Trawa ta tworzy podwodne łąki i jest charakterystyczna dla Zatoki Puckiej – akwenu o największym zróżnicowaniu biologicznym, w całej polskiej strefie brzegowej,  który w tej przyczyny został objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000.

#5

Wizyta w morskich głębinach

Bogactwo i różnorodność podwodnego świata mieli okazję podziwiać czwartoklasiści z naszej szkoły, którzy 16 czerwca zwiedzali ze swoimi nauczycielkami Akwarium Gdyńskie. Dzieci poznały zwierzęta i rośliny należące do różnych biotopów. Mogły obejrzeć zarówno gatunki słodkowodne jak i słonowodne, pochodzące zarówno z Bałtyku jak i z raf koralowych, z wód ciepłych i zimnych.

 

#4

Zajęcia geologiczne w ramach działań o miano „niebieskiej szkoły”

10 czerwca na plaży w Orłowie odbyła się lekcja geologii „Tajemnice Orłowskiego Klifu” w klasie 4b. Trudny język skał przetłumaczyła czwartoklasistom pani Dominika Wojcieszek z Gdyńskiego Akwarium. Zanim jednak to się stało nasi uczniowie pracując w grupach zgromadzili swoje autorskie zestawy skał wybierając poszczególne ich rodzaje spośród kamieni licznie zalegających na plaży u stóp klifu. Opowieść, którą pani Dominika odczytała nam z tych zestawów to historia sięgająca okresu zlodowaceń na Ziemi o narodzinach Bałtyku i kształtowaniu się morza oraz zamieszkujących w nim form życia.

 

#3

Czwartoklasiści na zajęciach terenowych „Ochrona nadmorskiej przyrody”

Zachowanie rozmaitości gatunkowej i form krajobrazu to powody, dla których chronimy przyrodę. Przekonały się o tym dzieci z klasy 4b, które 10 czerwca wzięły udział w zajęciach terenowych prowadzonych przez swoją wychowawczynię w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska. Uczniowie dowiedzieli się, że celem ochrony przyrody na tym obszarze jest zachowanie naturalnego krajobrazu morskiego i różnorodności gatunkowej występującej  w strefie nadmorskiej. Główny walor przyrodniczy rezerwatu to przede wszystkim unikatowy, aktywny klif,  którego wysokość sięga do 40 m n.p.m. Wycieczka obfitowała w terenowe atrakcje – wspinając się po stromych ścieżkach wzgórz morenowych młodzież mogła sprawdzić nie tylko formę fizyczną, ale również przekonać się o sile działania lodowca, który 13–14 tysięcy lat temu ukształtował zarówno Morze Bałtyckie, jak i sam rezerwat.

Lekcja o ochronie nadmorskiej przyrody to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu, który ma pokazać uczniom konieczność ochrony bioróżnorodności bałtyckiej przyrody i który pozwoli naszej szkole uzyskać miano „niebieskiej szkoły”.

                   

#2

W maju klasa 4b gościła na lekcji online panią Małgorzatę Żywicką z Akwarium w Gdyni. Zajęcia odbyły się w ramach projektu  „Europejska Sieć Niebieskich Szkół” . Dzieci miały okazję poznać różnorodnych przedstawicieli bałtyckiej fauny i flory oraz przekonać się o bogactwie podwodnego świata. Od tej pory omułek, sercówka, wodożytka, morszczyn, krabik amerykański i inne organizmy zamieszkujące strefę brzegową Bałtyku nie będą stanowiły dla nich tajemnicy.

 

#1

Rozpoczynamy projekt Europejska Sieć Niebieskich Szkół

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej dla placówek oświatowych, które do swojego programu nauczania włączają edukację z zakresu „świadomości morskiej”. W Gdyni projekt wspierany jest przez Akwarium oraz Wydział Środowiska Urzędu Miasta.

Społeczność naszej szkoły włączyła się w to ambitne przedsięwzięcie. Pragniemy zyskać miano niebieskiej szkoły realizując w okresie od maja do listopada szereg działań pod tytułem „Poznaj, doceń i chroń różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego”.

Szczegółowe informacje o można znaleźć pod linkami:

https://akwarium.gdynia.pl/eu-blue-schools/

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-szkoly-sa-niebieskie,557723