Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego👍

Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się w naszej szkole dnia 18 października 2022r. o godz. 14.00 w sali 108 Zapraszamy! Karty zgłoszenia do pobrania na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Konkursy Przedmiotowe (należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna zgłoszenie przekazać nauczycielowi języka angielskiego do dnia 7.10.2022r.)

Podziel się tym artykułem: