Biblioteka informuje

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI UWAGA!     KLASY 4A, 7A I 7B PODRĘCZNIKI ODDAJĄ WE WRZEŚNIU   DATA GODZINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH   KLASA 08.06  …

WAŻNE wytyczne związane z egzaminem ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie i Rodzice, poniżej znajduje się informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Prosimy, aby każdy uczeń, razem ze swoimi Rodzicami, zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa. …

Sposób i warunki rezerwacji boiska

Szanowni Państwo, w związku z procedurami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, korzystanie z boisk podlega obostrzeniom sanitarnym. Dotyczą one w szczególności ograniczenia liczebności osób przebywających jednocześnie na teranie boiska. …

Zdalne nauczanie – RODO

Informacja dla rodziców/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 …

Sprawy do załatwienia

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 przypomina, że szkoła pozostaje nadal zamknięta dla petentów. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania lub umówienia się …